o tiskari grafokor

Grafička priprema

Raspolažemo sa svom opremom za grafičku pripremu koja je potrebna da se priprema napravi od početka, prilagodi već postojeća priprema od klijenta ili preuzme gotova priprema.