o tiskari grafokor

Grafička priprema

Raspolažemo sa svom potrebnom opremom za grafičku pripremu koja je potrebna da se priprema napravi od početka, prilagodi već postojeća priprema od klijenta ili preuzme gotova priprema.