o tiskari grafokor

Dorada

 

Grafička dorada je završna faza grafičke proizvodnje u kojoj proizvod dobija svoj konačni izgled i oblik prikladan za upotrebu.

Postupci u grafičkoj doradi su slijedeći: rezanje, sabiranje, savijanje, štancanje, ljepljenje, numeracija, biganje, perforacija, uvez ljepljenjem, spiralom, klamerima,...