o tiskari grafokor

FTP upute za grafičku pripremu

Upute za grafičku pripremu dokumenta za tisak ili kako razveseliti specijalizante grafičke pripreme

Za tisak vaših materijala, grafičku pripremu treba dostaviti kao kompozitni PDF dokument (Press Quality)

Takav dokument još bi trebao:

- biti centriran na sredinu stranice
- imati napuste po 3mm sa svake strane (bleed = 3mm)
- imati rezne linije (cajhtne, crop marks ili trim marks)
- kompletan biti u CMYK color modu, a ako ima i spot boje, da budu definirane (u Pantone ili HKS skali)
- ako sadržava slike da budu minimalno:
- 300 dpi za CMYK color mode
- 300 dpi za Grayscale color mode
- 600 dpi za Bitmap color mode

Dodatne napomene:
- kompozitni PDF (Press Quality) bi trebao biti dobiven ripanjem PostScript dokumenta u programu Acrobat Distiller s tim da je za Adobe PDF Setting izabran "Press Quality". Budući da PDF kao format ima širok raspon primjene drugim načinom dobivanja PDFa (save as PDF ili export as PDF) možemo dobiti dokument nedovoljne kvalitete ili nekompatibilan za daljnji proces pripreme za tisak.

- Što se tiče fontova, najbolje ih je konvertirati u krivulje prije nego u grafičkom programu idete raditi PostScript dokument. Ako iz bilo kojeg razloga ne konvertirate tekst u krivulje obavezno u Acrobat Distilleru ostavite uključenu opciju "Embed all fonts".

- Za štancane materijale Štanca treba biti u overprintu, pravilno smještena na dokumentu. Noževi, bigovi, perforacije... trebaju biti označeni linijama (minimalne debljine 0,2 mm) zasebnih spot bojaili jednom zasebnom spot bojom i različitim linijama (punim i isprekidanim).

- Tiskovne površine koje idu u foliotisku, slijepom tisku ili laku trebaju biti u zasebnim spot bojama. - Kod dokumenata s više stranica obavezno staviti svaku stranicu posebno s napustima sa svih strana, a ne kao duplerice.

Ako iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti dostaviti nam grafičku pripremu kako je gore opisano, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam sugerirati moguća rješenja.