Vijest o napretku EU projekta

Poduzeće je provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti poduzeća Grafokor d.o.o. u tiskarskoj industriji“ postiglo postavljene ciljeve projekta te je nabavom strojeva i opreme povećalo proizvodne kapacitete i proširilo proizvodni asortiman.

U sklopu projekta nabavljeni su sljedeći strojevi:

 • Stroj za štancanje i optrgavanje papira i kartona
 • Stroj za folio tisak
 • Stroj za izradu krutih luksuznih kutija – koričarka
 • Stroj za izradu krutih luksuznih kutija - za omatanje
 • Stroj za izradu krutih kutija - za kuteve
 • Stroj za frezanje utora
 • CTP sustav
 • Razvijačica
 • Softver za dizajn kutija
 • Automatski stroj za izradu transportnih kutija
 • Stroj za šivanje žicom transportnih kutija
 • Omotač paleta
 • Stroj za vezanje pp trakom
 • Stroj za vezanje papirnom trakom
 • Električni viličar

Nabavom navedenih strojeva povećala se energetska i resursna učinkovitost u proizvodnji kroz smanjenje otpada i škarta u proizvodnim procesima i uštedom električne energije.

Za kompleksne strojeve provedene su i edukacije za korištenje istih te su ojačani ljudski potencijali i tehnološka znanja zaposlenika Grafokora.

Važno je naglasiti da je poduzeće zahvaljujući provedbi ovoga natječaja postalo znatno konkurentnije na tržištu te je postignuto povećanje energetske i resursne učinkovitosti u proizvodnji što je pak jedan od bitnijih ciljeva s obzirom na visoku ekološku osviještenost poduzeća Grafokor d.o.o.

Promicanje rada žena u tiskarskoj industriji

U sklopu provedbe EU projekta  Povećanje konkurentnosti poduzeća Grafokor d.o.o. u tiskarskoj industriji“ i u svrhu promicanja ravnopravnosti spolova i rada žena u tiskarskoj industriji, intervjuirane su članice projektnog tima; Marija Martek, Majda Drevenšek te Larisa Graljuk.

Marija Martek smatra da se u poduzeću Grafokor uistinu promiče ravnopravnost spolova, odnosno jednakost žena i muškaraca. Spomenuto se jednako odražava prilikom zapošljavanja novih djelatnika te odabira idealnih kandidata pri izboru za voditeljska mjesta u poduzeću.

Poslovi koji se odvijaju u poduzeću Grafokor se ne dijele na „muške“ i „ženske“ poslove, a posebno se mora naglasiti da se prilikom zapošljavanja ne uzima u obzir vjerska niti nacionalna pripadnost kandidata na razgovoru za posao. Pri samom odabiru idealnog kandidata za određenu poziciju za koju je prethodno raspisan natječaj za posao, prije svega se uzima u obzir stručnost, kompetentnost i motiviranost.

Majda Drevenšek naglašava da se u poduzeću Grafokor svima nastoji pružiti jednaka prilika za razvoj, poslovno usavršavanje te napredovanje što je vidljivo u svim odjelima poduzeća. Ističe kako su brojne žene zaposlene u poduzeću Grafokor na različitim odjelima i pozicijama.

Tijekom provođenja projekta Povećanje konkurentnosti poduzeća Grafokor d.o.o. u tiskarskoj industriji svi su članovi projektnog tima podjednako sudjelovali u aktivnostima koje su vezane za provedbu projekta tako da se svakako može potvrditi da se provedbom projekta promovirala ravnopravnost spolova.

Larisa Graljuk navodi kako Grafokor svakim danom stvara sve ugodnije okružje za rad te je za sam kraj intervjua istaknula kako će i nakon dovršetka provedbe ovoga projekta poduzeće Grafokor zasigurno brinuti o jednakim mogućnostima zapošljavanja, rada, napredovanja i usavršavanja djelatnika bez obzira na to kojem spolu, vjeri ili naciji ta osoba pripada. Poduzeće će poticanjem ravnopravnosti spolova u skorijoj budućnosti zasigurno uravnotežiti broj žena i muškaraca u poduzeću.