FTP upute za grafičku pripremu

ambalaza tisak tiskara zagreb digitalni tisak
 
Usluge

tiskara

digitalni tisak

Upute za grafičku pripremu dokumenta za tisak ili kako razveseliti specijalizante grafičke pripreme

Za tisak vaših materijala, grafičku pripremu treba dostaviti kao kompozitni PDF dokument (Press Quality)

Takav dokument još bi trebao:

- biti centriran na sredinu stranice
- imati napuste po 3mm sa svake strane (bleed = 3mm)
- imati rezne linije (cajhtne, crop marks ili trim marks)
- kompletan biti u CMYK color modu, a ako ima i spot boje, da budu definirane (u Pantone ili HKS skali)
- ako sadržava slike da budu minimalno:
- 300 dpi za CMYK color mode
- 300 dpi za Grayscale color mode
- 600 dpi za Bitmap color mode

Dodatne napomene:
- kompozitni PDF (Press Quality) bi trebao biti dobiven ripanjem PostScript dokumenta u programu Acrobat Distiller s tim da je za Adobe PDF Setting izabran "Press Quality". Budući da PDF kao format ima širok raspon primjene drugim načinom dobivanja PDFa (save as PDF ili export as PDF) možemo dobiti dokument nedovoljne kvalitete ili nekompatibilan za daljnji proces pripreme za tisak.

- Što se tiče fontova, najbolje ih je konvertirati u krivulje prije nego u grafičkom programu idete raditi PostScript dokument. Ako iz bilo kojeg razloga ne konvertirate tekst u krivulje obavezno u Acrobat Distilleru ostavite uključenu opciju "Embed all fonts".

- Za štancane materijale Štanca treba biti u overprintu, pravilno smještena na dokumentu. Noževi, bigovi, perforacije... trebaju biti označeni linijama (minimalne debljine 0,2 mm) zasebnih spot bojaili jednom zasebnom spot bojom i različitim linijama (punim i isprekidanim).

- Tiskovne površine koje idu u foliotisku, slijepom tisku ili laku trebaju biti u zasebnim spot bojama. - Kod dokumenata s više stranica obavezno staviti svaku stranicu posebno s napustima sa svih strana, a ne kao duplerice.

Ako iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti dostaviti nam grafičku pripremu kako je gore opisano, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam sugerirati moguća rješenja.


 
  • 1
  • 2

Tiskara Zagreb tisak

grafička priprema Tiskara Zagreb Grafokor offset ambalaža reljefni tisak

grafička priprema offset ambalaža folio tisak zlatotisak štancanje

digitalni tisak Digitalna Tiskara posjetnice vizitke

digitalni tisak Digitalni tisak memorandumi

grafička priprema Plakati kutije letci brošure

Tiskara Zagreb tiskara TAGOVI formular letak ambalaža kutija folio tisak zlatotisak štancanje reljefni tisak slijepi tisak rokovnici kalendari dorada tiskara

Tiskare Zagreb tiskovine grafička priprema identitet tvrtke katalog proizvoda kontakt formular letak offset offset tisak on line tisak plakat

AMBALAŽA Dugogodišnji smo proizvođač ambalaže, i rado bismo vam ponudili naše usluge i pomogli da smanjite troškove ambalaže, ili dobijete atraktivniju i kvalitetniju ambalažu koja bi vaš proizvod više istaknula na prodajnim policama. Ambalažu izrađujemo kartonom do 400 gr., klasičnim offset tiskom. Posebno Tiskare Zagreb ističemo mogućnost dodatnog foliotiska, UV lakiranja i slijepog tiska, čija primjena čini proizvod uočljivijim. Tiskare Zagreb Također lakiramo karton za blister pakiranja. - tag: tiskara Dobrodošli na internetske stranice tiskare Grafokor. Pošaljite nam online upit i uvjerite se u naše mnogobrojne prednosti kao što su: kvalitetan otisak, konkurentne cijene, optimalni rokovi isporuke, dostava, itd...

Tiskara Digitalni tisak

Digitalni tisak Zagreb

Ambalaža

Grafokor offset

Digitalna Tiskara posjetnice

Digitalni tisak memorandumi

Ambalaža

Plakati kutije letci

Proizvodnja ambalaže zagreb

Reljefni tisak, specijani

tiskara TAGOVI ambalaža kutija folio tisak zlatotisak štancanje reljefni tisak slijepi tisak rokovnici kalendari dorada Tiskara Zagreb Digitalna tiskaratiskovine grafička priprema identitet tvrtke katalog proizvoda kontakt formular letak offset offset tisak on line tisak plakat

AMBALAŽA Dugogodišnji smo proizvođač ambalaže, i rado bismo vam ponudili naše usluge i pomogli da smanjite troškove ambalaže, ili dobijete atraktivniju i kvalitetniju ambalažu koja bi vaš proizvod više istaknula na prodajnim policama. Ambalažu izrađujemo kartonom do 400 gr., klasičnim offset tiskom. Posebno ističemo mogućnost dodatnog foliotiska, UV lakiranja i slijepog tiska, čija primjena čini proizvod uočljivijim. Također lakiramo karton za blister pakiranja. - tag:

Pošaljite nam online upit i uvjerite se u naše mnogobrojne prednosti kao što su: kvalitetan otisak, konkurentne cijene, optimalni rokovi isporuke, dostava, itd... Indirektna tehnika tiska danas se koristi za tisak većine grafičkih proizvoda. Otisak se prenosi s tiskovne forme na gumenu navlaku, a zatim preko tiskovnog valjka (cilindra) na tiskovnu podlogu. Tiska se uglavnom na papir, polukarton i karton. Moderna tiskarska tehnologija koja ksenofotografskim postupkom pomoću lasera prenosi zadani motiv na papir. Omogućuje otisak malih i srednjih naklada, bez izrade filmova i ploča kao što je slučaj u offsetnom tisku. Prednosti digitalnog tiska su konkurentne cijene malih naklada, brzina isporuke gotovog produkta i mogućnost personalizacije, odnosno individualizacije tiskanih proizvoda. Grafokor nudi digitalni tisak na trenutno najsvestranijem stroju za digitalni tisak .Korisnicima nudi mogućnost tiska na široki spektar materijala kao npr. papir, plastika, koverte, itd.

tiskara digitalni tisak offset tisak ambalaža digitalni tisak offset tisak Tiskara Grafokor